logo
v1.02

楼盘采集

会员名称 每天点击数 单次点击价格 普通关注数 特别关注数 3个月价格 半年年价格 一年价格 两年价格
渔民[试用] 5 2 1 1.00 0 0 0 0
水手 20 2 1 0.60 30 55 100 180
水手长 35 2 1 0.50 45 85 160 300
三副 55 2 1 0.40 60 110 210 400
二副 80 2 1 0.30 75 140 270 520
大副 110 2 1 0.20 90 170 330 640
船长 150 2 1 0.10 120 230 450 880

*试用期为15天,一经购买恕不退款并遵守协议

个人房介宝

会员名称 客源总数 房源总数 每条房源图片数 3个月价格 半年年价格 一年价格 两年价格
佃农[试用] 10 10 3 0 0 0 0
贫农 50 50 3 30 55 100 180
中农 150 150 3 45 85 160 300
富农 300 300 3 60 110 210 400
地主 600 600 3 75 140 270 520
土司 1200 1200 3 90 170 330 640
土豪 2400 2400 3 120 230 450 880

*免费试用,一经购买恕不退款并遵守协议

优惠套餐

套餐名称 半年年价格 一年价格
贫农-水手 230 450
中农-水手长 230 450
富农-三副 230 450
地主-二副 230 450
土司-大副 230 450
土豪-船长 230 450

*一经购买恕不退款并遵守协议